İrsaliye

İrsaliye Ne Değildir ?

Gayrı resmi, önemsiz ve illegal bir fatura değildir.

İrsaliye Nedir ?

İçeriğinde;
-Vergi Levhası Fotokopisi
-İmza Sirküleri Fotokopisi
-İmzaya Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi
-Son aya ait K.D.V. Beyanname Tahakkuk Fotokopisi
-Yeni açılışlarda Yoklama Tutanağı Fotokopisi gibi belgelerin bilgilerinin bulunduğu bir fatura hizmetidir.

Neden İrsaliye Kullanmalıyım?

Satılan ürünü farklı bir yere gönderirken maliye tarafından onaylanmış, malın teslim olmasıyla ilgili kesilmiş fatura türüdür. 3 nüshadan oluşacak şekilde kesilir. Bunlarda birisi ve aslı olan alıcı kişi ya da firmaya, diğeri bu ürünü taşıyacak olan taşıyıcıya ve son olarak üçüncü nüsha da satıcı firma ya da kişi de kalır. İrsaliyeler vergi usul kanunu 230 ve 231. Maddelerine bağlı kalınarak hazırlanmalıdır. Buna göre aşağıda sıralı olan bilgiler eksiksiz bir biçimde sevk faturası yani irsaliye de bulunmak zorundadır.
1. Satış işlemini yapan firma ya da kişinin ismi, ticari ünvanı, adresi ve bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
2. Alım işlemini yapan şirket ya da kişinin ismi, ticari ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası
3. İrsaliyenin kesildiği tarih, seri numarası ve sıra numarası
4. Ve gönderilen malın miktarı ve fiyat Satılmış olan ürün ya da hizmetin taşınması sırasın ürünün kalitesini ve ürünle ilgili bilgilerin bulunduğu resmi evraktır. İrsaliyesi yapılmış ürünün ya da hizmetin mutlaka faturası da kesilmelidir. Ticari hayatta irsaliye resmi belge niteliği taşır ve önemi oldukça büyüktür.

İrsaliye baskısında Neden Rematpro’yu tercih etmeliyim?

Vergi levhası olan tüm firmaların hemen hemen hepsinini ihtiyacı olan irsaliye, firmamız siz müşterilerimize Rematpro kaliteyle hazırlanmış olan irsaliye basımı konusunda uygun ve hızlı çözümleri sunmaktadır. İrsaliye basım fiyatlarımızı inceleyerek ihtiyacınız olan ürüne hızlıca sahip olabilirsiniz.

TEKLİF İSTE
Benzer Ürünler